Persondataloven:

Vi har som netbutik en privatlivspolitik, som grundlæggende handler om hvordan vi behandler
dine persondata og at vi sikre os at vi lever op til persondataloven.

Dataansvarlige og virksomhedsoplysninger
Dansk Nethandel ApS er ansvarlig for:
Stoevsuger-dele.dk

Kontaktoplysninger:
Dansk Nethandel ApS
CVR-nr. 32440967
Flinthøj 8
8520  Lystrup
Hjemmeside:
www.Stoevsuger-dele.dk

Databehandling sker på oplyst grundlag:

Vi har en anmodning om accept fra dig til behandlingen af dine data når du handler os hos. Inden
du afgiver en ordre, vil du aktiv skulle sætte flueben i et felt for at godkende din ordre og om dine
oplysninger. Dermed giver du som kunde samtykke til at vi kan anvende dine dataoplysninger til at
sende dig din ordre til de oplyste leveringsinformationer samt at vi kan tage kontakt til dig vedr. din ordre.

Kommunikation mellem kundeservice og kunden:

Data, som bliver afgivet af vores kunder omfatter:
Kontaktoplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer og mail.

Vi gør opmærksom på at vi ikke anvender persondata til:
Markedsføring, nyhedsbreve eller konkurrencer.

Der er ingen cookies på denne hjemmeside som følger din historik. Udelukkende behandling af relevante
data. Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder
eventuelt via henvisning til denne privatlivspolitik og de formål, som er oplistet ovenfor. Kun data som er
nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til
sådanne persondata.

Henvendelse:
Henvendelser til os kan se pr. mail, brev eller telefon.
Er det vedr. en ordre som er handlet hos os, gerne oplys dit ordrenr. så vi kan sikre os at dine persondata
ikke er vildledende og kan kontrollere at dine oplysninger er rigtige.

Sletning af persondata:
Vi gemmer ordreoplysninger samt kundens persondata i op til 5 år og efterfølgende vil det blive slettet/destrueret.
Henvendelser på mail vedr. spørgsmål på produkter og lign. Vil blive slettet efter 6 måneder.
Ønskes det fra kundens side at få anonymisere sine persondata, kan det gøres ved at tage kontakt til
Dansk Nethandel ApS på mail: Info@stoevsuger-dele.dk

Kundens krav:
Vi lever op til myndighedernes krav og regler om opbevaring og destruering af persondata.
Dansk Nethandel ApS videregiver ikke persondata til 3 part eller andre lande, samt It-leverandører eller andre samarbejdspartner.

Sletning af data:
Du har krav på at få ændret dine data hvis der skulle være fejl i dem eller hvis du ønsker at få dem slettet eller anonymiseret efter et køb.